Hasicí přístroje

Hasicí přístroje

Vyrábíme, dodáváme, kontrolujeme, opravujeme, plníme všechny druhy hasicích přístrojů dostupné na trhu a vyrobené v souladu s platnými normami a legislativními požadavky , a to jak přenosné, tak pojízdné:

  • práškové
  • s náplní CO2
  • pěnové
  • vodní
  • mlhové
  • plynové