Školení

Naše společnost provádí výcvikové kurzy v tomto rozsahu:

  • základní výcvikový kurz - pro nové servisní techniky na kontroly hasicích přístrojů
  • obnovovací výcvikový kurz - v rámci periodického školení a přezkoušení servisních techniků na kontroly hasicích přístrojů
  • výcvikové kurzy pro provádění údržby, oprav a následného plnění hasicích přístrojů - určené pro pracovníky, kteří pracují ve vybavených dílnách a mají zájem tuto činnost provádět.

Obnovovací kurzy, které se konají v letošním roce jsou zaměřeny na kontroly HP tohoto třídění:

  • Kategorie 1: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je voda, voda s přísadami nebo pěna
  • Kategorie 2: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je prášek nebo halon
  • Kategorie 3: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je voda, voda s přísadami nebo pěna
  • Kategorie 4: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je prášek
  • Kategorie 5: hasicí přístroje CO2
Oprávněné osoby na konci výcvikových kurzů absolvují písemnou zkoušku pod dozorem nezávislého orgánu uznaného národními odpovědnými orgány. Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží OPRÁVNĚNÍ podle druhu kurzu, a to na dobu 5 let.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

VÝCVIKOVÝ KURZ PRO SERVISNÍ TECHNIKY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

Den konání bude upřesněn, a to zasláním na emailovou adresu objednávajícího.

Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky bude předáno oprávnění ve formátu A4, v případě zájmu také o oprávnění „kartičkového“ formátu, je nutné dodat průkazkovou fotografii.